Περί μετανοίας

2014-01-18 19:02

Γιατί κάνουμε μετάνοιες. Η σημασία και το θεολογικό περιεχόμενο αυτών.

—————

2014-01-12 20:19

ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν

—————

2013-12-31 14:57

«Οι δε ευθέως αφέντες τα δίκτυα ηκολούθησαν αυτώ»

—————

2013-07-04 22:57

ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙΡΟΣ

Ζούμε μέσα σε μία ατμόσφαιρα φορτωμένη αγωνία και δάκρυα. Και οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Ο Χριστός είπε ότι είμαστε ή οφείλουμε να είμαστε το αλάτι του κόσμου. Η μαγιά που θα ζυμώσει όλο το φύραμα, τα τρία σάτα της δημιουργίας. Και η “μαγιά” και το “αλάτι” πρέπει να φαίνονται στη συμπεριφορά...

—————

2013-07-04 16:49

16-06-2012 «Μια σωστή εξομολόγηση»

—————

2013-07-04 16:47

14-06-2011 «Ενοχή, πένθος και ταπείνωση»

—————