"'Ἅγιοι γίνεσθε ὅτι Ἐγω ἅγιος εἰμί"

2013-07-06 17:01

—————

Πίσω