Η ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ:ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

2013-07-02 02:35
ΣΙΑΤΙΣΤΑ 2005
 
"Το παρόν πόνημα αφιερώνεται στη σεβαστή μητέρα μου Δέσποινα Γ.Τριανταφυλλοπούλου"

 

—————

Πίσω