Κήρυγμα της Κυριακής στην εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος Στουτγκάρδης «Οι δε ευθέως αφέντες τα δίκτυα ηκολούθησαν αυτώ»

2013-07-02 01:07

—————

Πίσω