Κυριακή των Μυροφόρων στις 4/5/2014 κήρυγμα του πατρός Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλου στον άγιο Νικόλαο Σιάτιστας.

2014-05-08 08:01

—————

Πίσω