Ἀλλοίμονό μας ἂν πιστέψουμε τοὺς ἐπαίνους...

2019-12-03 20:08

Οἱ ἄνθρωποι συχνὰ μᾶς ἐπαινοῦν, εἰδικὰ ἐμᾶς τοὺς Ἱερεῖς. Ἄλλοι διότι εἶναι κόλακες καὶ ἄλλοι διότι εἶναι καλοπροαίρετοι. Φυλαγόμαστε μὲ μίαν αὐστηρότητα ἀπὸ τοὺς πρώτους καὶ εὐχαριστοῦμε τοὺς δεύτερους γιὰ τὴν καλή τους διάθεση. Ἀλλοίμονό μας ὅμως ἂν πιστέψουμε τοὺς ἐπαίνους... Τὴν πατήσαμε. Τὸν Χριστὸ ἐπαινοῦν, ὄχι ἐμᾶς. Βλέπουμε ἄλλωστε τὴν ἀθλιότητα ποὺ κρύβουμε ἂν λίγο ὑποχωρήσει ἡ θεία Χάρη καὶ μᾶς τὴ δείξει (σέ ... δόσεις γιὰ μή ... στομαχιάσουμε!). Ὅλα τὰ καλὰ ἀπὸ τὸ Θεό! Δόξα Σοι!

—————

Πίσω