Ἀξίζει τὸν κόπο νὰ ἀνηφορίσετε! Ὑπάρχουν ὀδηγίες. Πανέμορφο στολίδι μὲ ἔντονη τὴν αἰσθητικὴ καὶ πνευματικὴ σφραγίδα τοῦ ἀδελφοῦ καὶ συλλειτουργοῦ μας καὶ ὑποψηφίου Δρος Θεολογίας ΑΠΘ ἀρχιμ. πατρὸς Στεφάνου Λαμπροπούλου, ὁ ὁποῖος καὶ ἀκούγεται νὰ ἀφηγεῖται

2020-06-11 09:09

—————

Πίσω