Ἂς εἴμαστε εὐγνώμονες

2020-08-03 13:31

ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ,
Περιέργως, ἔρχονται φορές, ποὺ ὁ ἄνθρωπος συνειδητοποιεῖ μὲ χάρη, ἡρεμία καὶ ἔκπληξη, ὅτι ὅλα καὶ ὅλους (ἐχθροὺς καὶ φίλους), τοὺς ἔχει "βάλει" καὶ τοὺς χρησιμοποιεῖ στὴ ζωή μας ὁ Χριστός, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ σηκώσουμε τὸ βάρος τῶν παθῶν μας. Ἐπειδὴ μὲ ρωτᾶτε, σᾶς ἀπαντῶ ὅτι καὶ οἱ νομιζόμενοι ἐχθροὶ εἶναι οὐσιαστικὰ βοηθοί μας ὅταν βλέπουμε-σ ὲ--β ά θ ο ς- τὰ πράγματα. Ἔτσι ἀκριβῶς εἶναι, πιστέψτε με. Δόξα τῷ Θεῷ λοιπόν.Ἂς εἴμαστε εὐγνώμονες. Τὸ ἀντίθετο βλάπτει κύρια καὶ καίρια ἐσένα τὸν ἴδιο. Σαπίζεις....

—————

Πίσω