Ἄλλο ἡ ἀφροσύνη τῆς ἀθεϊας, ἄλλο ἡ ἁγιότητα καὶ ἄλλο ἡ ξιππασιά

2020-10-15 15:50
ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ,
Στὶς μέρες μας συναντᾶμε χονδρικὰ α) τὴν ἑωσφορικὴ ἀθεϊα σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, β) μιὰ ὕπουλη"πνευματικότητα" μιᾶς ψευδαίσθησης ἀθανασίας τῶν θρήσκων ἐπίσης, καθὼς καὶ γ) τὴν καλῶς ἐννοούμενη ἐν ταπεινώσει, φόβῳ Θεοῦ καὶ συντριβῇ καρδίας ἔλλειψη ἀγωνίας θανάτου τῶν Ἁγίων μας, δηλ. τὴν ὄντως Πνευματικότητα. Ὁ καθεὶς πλέον απὸ τὶς δύο πρῶτες κατηγορίες ποὺ συμψεύδονται -σημειωτέον- τὴν περίοδο αὐτή, παραδίδει μαθήματα γενναιότητας καὶ ἀφοβίας ἀπέναντι στὸν θάνατο (λὲς καὶ τοῦ ζητήθηκε) καὶ ἔχει ἄποψη γιὰ ὄλα, ἀκόμη καὶ γιὰ ἐπιστημονικὰ ἀντικείμενα ἐκτὸς τοῦ χώρου του. Εὐχαριστοῦμε ἀλλὰ δὲ θὰ πάρουμε. Ἄλλο ἡ ἀφροσύνη τῆς ἀθεϊας, ἄλλο ἡ ἁγιότητα καὶ ἄλλο ἡ ξιππασιά. Θλιμμένη ξιππασιὰ μάλιστα, "θεολογικὰ" καλυμμένη....

 

—————

Πίσω