Ἔλεγε ὁ μακαριστὸς Σιατίστης ΠΑΥΛΟΣ στοὺς γάμους ποὺ τελοῦσε:

2020-04-28 20:11
Γ Α Μ Ο Σ
ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ,
Ἔλεγε ὁ μακαριστὸς Σιατίστης ΠΑΥΛΟΣ στοὺς γάμους ποὺ τελοῦσε: σὲ ἀγαπῶ σημαίνει σὲ ἐμπιστεύομαι καὶ βάζεις τὸ χέρι σου Ἑλένη μέσα στὰ χέρια τοῦ Χρήστου σημαίνει τὸν ἐμπιστεύεσαι, ἀλλὰ μέσα στὸ γάμο παίρνει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τὰ χέρια καὶ τῶν δύο σας καὶ τὰ βάζει μέσα στὸ χέρι τοῦ Θεοῦ. Μόνο ὅταν βρίσκεστε -μ έ σ α- στὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ μπορεῖτε νὰ ἀγαπηθεῖτε, νὰ γνωριστεῖτε ἀληθινά, νὰ νιώσετε τὴν πληρότητα τῆς σχέσης σας καὶ νὰ ὑπερβεῖτε καὶ τὸ θάνατο, ὥστε νὰ πᾶτε πέραν τοῦ τάφου. Χωρὶς τὸν κρίκο τῆς Χάρης νὰ σᾶς συνδέει θὰ παραμείνετε ἄγνωστοι. Αὐτὸ στυμβαίνει μὲ τὴν τραγικὴ πλειοψηφία! Περασμένοι ὅμως μέσα στὸν κρίκο τῆς Χάρης, ὅπου καὶ νὰ βρεθεῖτε (ὅπως δύο κλειδιὰ) θὰ εἶστε -μ α ζ ὶ- ἀκόμη καὶ στὸ βάθος τοῦ ὠκεανοῦ. Κι αὐτὸ τὸ -μ α ζ ὶ- τὸ τονίζει ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ μυστηρίου ποὺ σᾶς στέλνει στὸ τέλος: Εὐλογημένη ἡ -β α σ ι λ ε ί α- τοῦ Πατρός..... Αὐτὴ τὴν κατάσταση τῆς βασιλείας ὡς ἐρχόμενης καὶ -ἤ δ η- παρούσας, καλεῖστε νὰ ἀγωνιστεῖτε νὰ τὴ ζήσετε.... Νὰ ζήσετε παιδιά μου!

—————

Πίσω