Ἡ ἱστορία τοῦ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ἐπαναλαμβάνεται στὴ ζωὴ καθενὸς ἀπὸ ἐμᾶς

2020-02-14 17:40

Ἡ ἱστορία τοῦ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ἐπαναλαμβάνεται στὴ ζωὴ καθενὸς ἀπὸ ἐμᾶς. Ὅπως ὁ ΗΡΩΔΗΣ ἔκανε τὸ χατήρι τῆς ΗΡΩΔΙΑΔΑΣ μέσῳ τῆς θυγατέρας της ΣΑΛΩΜΗΣ καὶ ἀποκεφάλισε τὸν ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΙΩΑΝΝΗ στὴ ΦΥΛΑΚΗ, ἔτσι καὶ ὁ ΝΟΥΣ μας-ἄλλος ἄνους Ἡρώδης κλέπτεται ἀπὸ τὴν ΑΜΑΡΤΙΑ / ΑΣΤΟΧΙΑ -Ἡρωδιάδα μέσῳ τῆς κακῆς χρήσης τῶν ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ-Σαλώμης καὶ ἀποκεφαλίζει τὴ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-Πρόδρομο Ἰωάννη ὁ ὁποῖος φωνάζει σὲ μᾶς ἀπὸ τὴ φυλακὴ-ΚΑΡΔΙΑ μας νὰ ἀγαπᾶμε τὸ Θεό, καὶ νὰ ἀποφεύγουμε ὁτιδήποτε μᾶς χωρίζει ἀπὸ Αὐτόν.... Ἀπὸ τὰ βάθη τῶν αἰώνων ἡ φωνή του ἐλέγχει καὶ τοὺς πρὶν καὶ τοὺς μετὰ Χριστὸν πιά! Ὅλα ὅσα μᾶς ἀφοροῦν ἔχουν γραφεῖ τελικά!

—————

Πίσω