Ὁ μεγαλύτερος ἠθικιστὴς εἶναι ὁ διάβολος.

2021-09-14 17:39
ANHΘΙΚΟΤΗΤΑ, ἠθικισμὸς καὶ ἀθεϊα εἶναι συνώνυμα.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, ὅπου οἱ πάντες (καί ἀνήθικοι καί ἠθικιστὲς καί ἄθεοι κλπ) εἶναι κλητοί, στέκει ἡ ἁγιότητα, ὁ Χριστὸς τῆς Ἐκκλησίας.
Ὁ μεγαλύτερος ἠθικιστὴς εἶναι ὁ διάβολος.

 

—————

Πίσω