ὁ στρατὸς τῶν ἀσωμάτων....

2021-05-06 12:46
Στὴν καρδιὰ μυριάδες οἱ πόνοι.
Καιρὸς πιὰ νὰ ἀναπαυθῶ.
Πέρα γιὰ πέρα τὸ διάβασα τὸ μεγάλο βιβλίο.
Καὶ μετά, μακρινὸ τὸ γαλάζιο
Κι ἡ λαμπερὴ σκόνη τῶν ἄστρων
Ἐδῶ,
ὁ στρατὸς τῶν ἀσωμάτων.... ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΜΠΤΣΟΒΑ

 

—————

Πίσω