Ὅ,τι εἶναι φάρμακο γιὰ μιὰ ψυχή, μπορεῖ να ἀποδειχθεῖ δηλητήριο γιὰ μιὰ ἄλλη.

2021-02-01 22:54
ΔΙΑ-ΚΡΙ-ΣΗ !!!
Κάποιος ἀρχάριος Μοναχός, πῆρε νὰ διαβάσει τὸ Λόγο περὶ Δευτέρας Παρουσίας τοῦ ὁσίου ΕΦΡΑΙΜ τοῦ ΣΥΡΟΥ. Διαβάζοντας τὰ φοβερὰ ποὺ ἔχει γράψει ὁ Ἅγιος σὲ αὐτὸ τὸν ὑπέροχο Λόγο του -ὅ,τι καλύτερο ἔχουμε ἐν προκειμένῳ- αἰσθάνθηκε νὰ τὸν κυριεύει ἀπελπισία. Σκέφτηκε σοφὰ τότε καὶ εἶπε ἀπευθυνόμενος στὸ βιβλίο: "Ἂν εἶναι νὰ μὲ κάψεις ἐσύ, πιὸ καλὰ νὰ σὲ κάψω ἐγώ". Καὶ πέταξε τὸ βιβλίο στὴ φωτιὰ ποὺ ὑπῆρχε ἀναμμένη στὸ κελλί του. Φρόνιμη κίνηση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Διάκριση ΚΑΙ στὴ μελέτη. Ὅ,τι εἶναι φάρμακο γιὰ μιὰ ψυχή, μπορεῖ να ἀποδειχθεῖ δηλητήριο γιὰ μιὰ ἄλλη. Ἄλλο ο ὑγιὴς ἔλεγχος ποὺ μπορεῖ νὰ προξενήσει τὸ κείμενο ἑνὸς ἁγίου Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ ἐπιθυμητὸς καὶ ἐπιδιωκόμενος -βλέπεις σὰν σὲ καθρέπτη τὸ ποιὸς εἶσαι- καὶ ἄλλο ὁ πειρασμὸς τῆς δαιμονικῆς ἀπελπισίας.

—————

Πίσω