"Ὑψώθητι ἐπὶ τοὺς οὐρανοὺς ὁ Θεὸς καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἡ δόξα Σου"

2020-06-06 19:48

ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ,
Ἕνας ἱερέας, ἐπιστρέφοντας ἀπὸ τὴν ὡραία Πύλη πρὸς τὴν ἁγία Τράπεζα, μετὰ τὴ θεία Κοινωνία τῶν πιστῶν, καθὼς συνηθίζεται, τοποθέτησε τὰ τίμια Δῶρα ἐπ' αὐτῆς καὶ θυμιάζοντάς τα εἶπε τὸ καθιερωμένο: "Ὑψώθητι ἐπὶ τοὺς οὐρανοὺς ὁ Θεὸς καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἡ δόξα Σου". Εἶναι ἡ στιγμὴ τῆς Ἀναλήψεως κατὰ τοὺς θεοφόρους Πατέρες καὶ τὴ στιγμὴ ἐκείνη ἡ ἁγία Τράπεζα ἀφοῦ "πρωτύτερα" ὑπῆρξε πραγματικὰ "Γολγοθᾶς", "Τάφος" καὶ "ὄρος Θαβώρ", τώρα γίνεται "ὄρος τῶν Ἐλαιῶν" ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἀναλαμβάνεται ὁ Χριστός μας καὶ μαζί Του ὁ Ἱερέας καὶ ὅλοι οἱ λειτουργημένοι πιστοὶ τοὺς ὁποίους ἀντιλαμβάνεται ὁ λειτουργὸς νὰ ΣΥΝ-ἀναλαμβάνονται πρὸς τὰ ἄνω! Εἰδικὰ οἱ ἐξομολογούμενοι στὸν Ἱερέα κρέμονται ἀπὸ τὰ κρόσσια τοῦ πετραχηλιοῦ του! Φεύγουν ὅλοι μαζί (ψυχοσωματικὰ!!) πρὸς τὴν ἄνω μακαριότητα, ὄντας ταυτόχρονα πάνω στὴ γῆ. Σὲ κάθε θεία Λειτουργία συμβαίνουν ὅλα αὐτά, καὶ κάθε ἑορτή, μᾶς τὰ ὑπενθυμίζει, διότι εἶναι ζωντανὴ ὑπόμνησή τους. Ἔτσι καὶ κατὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Ἀναλήψεως νὰ εὐχηθοῦμε γιὰ μία ἀκόμη φορά, ἀλλὰ καὶ συνεχῶς, νὰ συναναλαμβανόμαστε μὲ τὸ Χριστό μας, τὴν Παναγία μητέρα Του, τοὺς ἀγγέλους, τοὺς ἁγίους, τὸν πνευματικό μας καὶ τοὺς ἀδελφούς μας. Ἄλλωστε ὁ ἀναληφθεὶς ἐν δόξῃ Χριστός μας, φορώντας τὴν ἀνθρώπινη φύση (οἱ πληγές Του φαίνονται!) στέκεται δεξιοκάθεδρος τοῦ Πατέρα. Τὸ ἐπί γῆς ἔργο Του τελείωσε. Μένει στὸν καθένα μας νὰ τὸ πραγματοποιήσει στὴ ζωή Του, συνεργαζόμενος μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ποὺ ἐκπορεύεται ἀπὸ μόνον τὸν Πατέρα καὶ μᾶς ἀποστέλλεται ἀπὸ τὸν Υἱὸ καὶ πνέει μέσα στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας, ἀμήν.

—————

Πίσω