Ὕψος θεολογίας

2019-07-25 17:40

Μιὰ πάμφτωχη γυναῖκα, σὲ ὅλες τὶς συμφορὲς τῆς ζωῆς της ἔλεγε: Δόξα σοι ὁ Θεός! Ἕνας πλούσιος ἄθεος γείτονάς της σκανδαλιζόταν τόσο, ποὺ μιὰ μέρα ἔστειλε τὸν ὑπηρέτη του στὸ γειτονικὸ σοῦπερ μάρκετ γιὰ νὰ τῆς ἀγοράσει πολλὰ τρόφιμα καὶ νὰ τῆς τὰ πάει. -Ἂν σὲ ρωτήσει ποιὸς τῆς τὰ στέλνει, νὰ τῆς πεῖς, ὁ διάβολος! Μόλις τῆς πῆγε ὁ ὑπηρέτης τὰ ψώνια, ἡ φτωχιὰ ἄρχισε: Δόξα σοι ὁ Θεός! Τῆς λέει ὁ ὑπηρέτης: Δὲν ρωτᾶς ποιὸς σοῦ τὰ στέλνει; Καὶ ἡ φωτισμένη φτωχιά: Γιατί νὰ ρωτήσω ποιός; Ὅταν ὁ Θεὸς θέλει, ἀκόμη καὶ ὁ διάβολος Τὸν ὑπηρετεῖ!!!! Ὕψος θεολογίας,φίλοι μου. Αὐτὰ εἶναι τὰ ὄντως διδακτορικά...Προόραση, φωτισμὸς καὶ διόραση μαζί, κόμπακτ. 3 σὲ 1.

—————

Πίσω