3 ΧΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ ΜΑΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1821

2021-04-05 22:22
 
(μορφὴ 5-7-5)
Κλειστὸς ὁ τόπος
ἰδέες ἀηδίες
ἔλα, Χριστέ μου!
Τῆς Λειτουργίας
τῆς παλιγγενεσίας
Φῶς τὸ ἱλαρό!
Ἔλα ἡ Ἀγάπη!
Τὰ σύνορα φύλαξε
αὐτοπροσώπως!

 

—————

Πίσω