ΑΓΙΕ ΠΟΡΦΥΡΙΕ ΒΟΗΘΑ ΜΑΣ !

2020-12-09 20:13
 
"...Τὄ 'πε καὶ τὄ 'κανε ὁ Γέροντας, ὁ παππούλης! Βρίσκεται παντοῦ. Τρέχει παντοῦ! Ὄχι μόνο στὴν Ἑλλάδα μας, ποὺ ὑπεραγαποῦσε καὶ εἶχε κλάψει πολλὲς φορές, ... ἀλλὰ σ' ὅλα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη τῆς γῆς.
Γιατρὸς χωρὶς σύνορα!
Μιὰ ἀγκαλιὰ γιὰ ὅλους. Ἡ ἀγκάλη τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας, τὸ μεγαλύτερο καλὸ τοῦ αἰῶνος μας αὐτὸς ὁ Ἅγιος.....
Κάποτε, ἔλεγε, βρέθηκε στὸν Παράδεισο. Καὶ τὸν ρώτησε ὁ Χριστὸς ἂν εἶναι εὐχαριστημένος. Καὶ τοῦ ἀπαντάει ὁ παππούλης: "Οἱ ἄλλοι Κύριε ποῦ εἶναι; Ἐγὼ στὸν Παράδεισο κι οἱ ἄλλοι ποῦ εἶναι"; Διότι ὁ Χριστιανὸς ταυτίζεται μὲ -ὅ λ ο υ ς- τοὺς ἀνθρώπους. Δὲν ζεῖ πλέον στὸ ἐγώ, ἀλλὰ στὸ ἐμεῖς, ποὺ θὰ ἔλεγε κι ὁ μεγάλος Μακρυγιάννης. Γιατὶ ὁ Γέροντας ἀγαποῦσε μετὰ τὸ Χριστό, τὸν -ὁ π ο ι ο δ ή π ο τ ε- ἄνθρωπο: τὸν γεγεννημένον ἐξ Αὐτοῦ. Τὸ πλᾶσμα Του". π. Ἀνανίας Κουστένης.
ΥΓ Τί εἶναι κάθε ἄνθρωπος; Ἡ πνοὴ τῆς ἀγάπης Του. Γι' αὐτὸ νὰ τὸν πονᾶμε, ὅ,τι κι ἂν πιστεύει, ὅ,τι κι ἂν κάνει, ὅπως κι ἂν φέρεται. Ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ἀνάσα τοῦ Χριστοῦ εἶναι ποὺ πληγώθηκε. Εἰκόνα Χριστοῦ κακοποιημένη. Νὰ τὴν περιποιηθοῦμε, νὰ τῆς βάλουμε φάρμακα, νὰ τὴν καθαρίσουμε, νὰ φανεῖ ἡ ὀμορφιά της.

—————

Πίσω