ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ! Ἰωσὴφ Ἡσυχαστὴ καὶ Σπηλαιώτη, Ἐφραὶμ καὶ Δανιὴλ Κατουνακιῶτες! Τρέξτε μὲ τὰ φτερὰ τῶν προσευχῶν Σας

2020-03-14 22:33

ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!
Ἰωσὴφ Ἡσυχαστὴ καὶ Σπηλαιώτη,
Ἐφραὶμ καὶ Δανιὴλ Κατουνακιῶτες!
Τρέξτε μὲ τὰ φτερὰ τῶν προσευχῶν Σας,
σπαθίστε ἀστράφτοντας τοὺς αἰθέρες
νὰ ἀποσοβήσετε κάθε κίνδυνο
ἀπὸ τὸ ἔθνος μας, τοὺς ἄρχοντες καὶ τὸ γενναῖο στρατό μας
ἀπὸ ὑπερφίαλο ἡγέτη μὲ τρόπο πολεμοχαρή, ὑβριστὴ καὶ μετέωρο,
ποὺ ἀδικεῖ καὶ τὸ λαό του!
Ἀλλιώτικα, ἱκανῶστε μας νικηφόρα νὰ περάσουμε
τὴν τωρινὴ δοκιμασία
πλήρεις μετανοίας
γιὰ τοὺς πάμπολλους ἐκτροχιασμούς μας,
καὶ μὲ τὴ χαρὰ ὅτι τὰ σύνορά μας
στέκουν ἐκειδὰ Θεοτοκοφρούρητα καὶ Παναγιοσκέπαστα, ἀμήν!

—————

Πίσω