Άλλο ταπείνωση και άλλο ταπεινοφάνεια

2019-11-09 17:17

Κάποτε μπῆκε στὴ φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Πλάτωνα ὁ Διογένης ὁ Κυνικὸς καὶ πάτησε τὸ μεγάλο χαλὶ ποὺ ὑπῆρχε στρωμμένο κεντρικὰ στὸ πάτωμα, λέγοντας μὲ καμάρι: ΠΑΤΑΩ ΤΗΝ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ! Γιὰ νὰ λάβει ἀμέσως τὴν "πληρωμένη" ἀπάντηση απὸ τὸν μεγάλο φιλόσοφο: ΝΑΙ, ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ! Ἄλλο λοιπὸν ἡ ταπείνωση καὶ ἄλλο ἡ ταπεινοφάνεια. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φυλάει ἀπὸ τὴν τ α π ε ι ν ο φ ά ν ε ι α, φίλοι μου.

—————

Πίσω