ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ...ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ;

2021-05-06 13:20
ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ...ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ;
Φίλε μου,
ΟΤΑΝ ΑΠΕΛΠΙΖΕΣΑΙ, μπορεῖς νὰ κάνεις μερικὰ πράγματα ἁπλὰ γιὰ νὰ μὴ χειροτερέψεις καὶ νὰ "βγεῖς". Μὴ σοκάρεσαι καταρχήν. Οἱ ἅγιοι καὶ οἱ πατέρες μας τὶς "ἀλλαγὲς καιροῦ" τὶς παίζουν στὰ δάχτυλα.
1-Τὸ πρῶτο εἶναι ἡ συνεχὴς προσευχὴ ὅσο κι ἂν σοῦ στοιχίζει, ὅσο κι ἂν δὲν ὑπάρχει διάθεση. Τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ἔχει ΑΥΤΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑ ἀνορθωτικὴ δύναμη, ὅσο κι ἂν δὲ "φαίνεται", ὅσο κι ἂν δὲν τὸ "αἰσθάνεσαι". Ἡ δράση του εἶναι μυστήριο! Δὲ θὰ βρεῖς ἄλλο τέτοιο ὅπλο -δ ω ρ ε ὰ ν- πάνω στὴ γῆ, ὅπου κι ἂν ψάξεις. Ἄσε τὶς σκέψεις νὰ λένε καὶ σύ, τὸ βιολὶ βιολάκι! Εὐχούλα! Σιγὰ σιγά, ἂν πολὺ ἐπιμείνεις στὴν εὐχούλα, γίνεσαι τυφλὸς στὶς φαντασιώσεις καὶ κουφὸς στὶς σκέψεις καὶ ξεμπερδεύεις. Καὶ τότε ἀπολαμβάνεις ἀκόμη καλύτερα τὴν εὐχούλα...
2-Τὸ δεύτερο εἶναι ἡ δράστηριότητα. Βρὲς νὰ κάνεις πράγματα. Ἀφοσιώσου στὴν ὅποια διακονία σου.
3-Τὸ τρίτο εἶναι νὰ μὴ συγκατατίθεσαι σὲ κεῖνα ποὺ σὲ σπρώχνει τὸ σκαρί σου, σ' αὐτὴ τὴ φάση. Μὴν τὸ ἐμπιστεύεσαι γιατὶ δὲν σὲ συμβουλεύει καλά. Στὴ φάση αὐτὴ φορᾶς παραμορφωτικοὺς φακούς, ποὺ σοῦ λένε ψέματα. Μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς σου -τὴν ἔχεις, νὰ ξέρεις- ΠΡΟΣΠΟΙΗΣΟΥ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ μὲ καλὲς σκέψεις καὶ ἐπειδὴ προσποιεῖσαι, ἔστω καὶ μετὰ πολλοῦ κόπου, αὐτὸ γιὰ τὸ ὁποῖο ἔχεις πλαστεῖ, δηλαδὴ τὴν ὑγεία, τὴ χαρά, τὴν αἰσιοδοξία, σιγὰ σιγὰ αὐτὴ θὰ σοῦ φορεθεῖ σὰν "γάντι", σὰν καινούργια γυαλιά καὶ θὰ ἀποκτήσεις μιὰ νέα "διπλῆ ὅραση": ἀπὸ τὴ μιὰ θὰ ἐκτιμήσεις τὸ ἀγαθὸ τῆς σωστῆς σχέσης μὲ τὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα σου καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη θὰ ἐκτιμήσεις περιόδους σκληρῆς δοκιμασίας πνευματικά, ὡς "προπονήσεις" ἀπὸ τὸ Θεό. Αὐτὰ εἶναι τὰ πνευματικὰ "γαλόνια" ποὺ λέει καὶ ὁ ἅγιος Παϊσιος. Πάντως ὅταν τὴν κυνηγᾶς μὲ ἀνδρεία, ἡ χαρὰ ὑπερισχύει, σὲ ἐπισκέπτεται, κάποιες φορὲς σὲ κατακλύζει καὶ ἡ ἀπελπισία ὑποχωρεῖ καὶ μετὰ φεύγει. Μά, δὲν εἶναι γιὰ νὰ μένει! Παράσιτο εἶναι...

 

—————

Πίσω