[[ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΥΤ-ΑΜΑΡΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ Η ΒΟΥΒ-ΑΜΑΡΑ! ]]

2020-02-14 17:59


Φίλτατοι, αὐτὴ τὴ φράση εἶπε κάποτε ὁ πατὴρ Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ὅταν, καθὼς ἐξομολογεῖτο μία κυρία, τοῦ ἀνέφερε χίλιες-δυὸ ἀνοησίες ποὺ μόνο μὲ τὴν ἐξομολόγηση δὲν εἶχαν σχέση. Μετὰ ἀπὸ πολλὴ ὥρα μιᾶς τέτοιας "ἐξομολόγησης" ἡ κυρία σώπασε. Τῆς λέει τότε ὁ πατήρ: Τέλειωσες; Ἀπάντηση: Ναί, πάτερ, καὶ αἰσθάνομαι τόση ντροπή, ποὺ θὰ προτιμοῦσα νὰ ἤσασταν τυφλὸς καὶ νὰ μὴ μὲ βλέπατε! Καὶ ὁ πατήρ: Στὴν περίπτωσή σου ἂν ἤμουν καὶ κουφός, ἀκόμη καλύτερα!

—————

Πίσω