Αυστηρότητα και ακρότητα

2021-09-06 18:51
Φίλοι μου,
στὴν [αὐστηρότητα] κρύβεται πολλὲς φορὲς ἡ ἀγάπη. Στὴν [ἀκρότητα] ὑπάρχει πάντα ἐγωισμὸς καὶ ἀταπείνωτο φρόνημα. (ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ)

 

—————

Πίσω