ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΑ

2019-12-22 00:45

ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΑ

Γεννιέται τὸ Παιδὶ
ἀπὸ τὴ Σεμνὴ Γυναῖκα
σὲ Τάφο μέσα
σαβανωμένο,
ἄδειο ἀπὸ τὸ μεγαλεῖο τῆς Θεότητας
καὶ ὅλος Θεὸς τὸ Παιδί.

Ἦρθε γιὰ νὰ πεθάνει τὸ Παιδί,
νὰ μᾶς μεταγγίσει τὸν ἑαυτό Του
καὶ νὰ ζήσουμε ἐμεῖς σὰν παιδιά Του.

Ἀπὸ τότε, ἄγγελοι σμήνη σπαθίζουν τὰ ἀτέλειωτα πρανῆ τῶν
αἰθέρων,
κάνοντας ἀστραφτερὲς λοξοτομὲς στὰ σκοτάδια μας.

Ἄγγελος τῆς τάξης τῶν Δυνάμεων ὁ Ἀστέρας
ἐξακτινώνεται πρὸς τὶς καρδιὲς
συλλέγοντας τὸν νοῦ, τὴν προσευχή, τὴν προσοχὴ
ἀέναα τὶς προσφέρει στὸ Παιδί.

Καὶ μέχρι νὰ κλείσει τὴν Ἱστορία τὸ Παιδί,
συνεχίζεται ἡ ἀπογραφὴ τῶν πιστευόντων τῷ τόκῳ Του.
Ἔλα Κύριε καὶ βάστηξέ μας μὴ Σοῦ ξεφύγουμε οἱ ταλαίπωροι!

 

—————

Πίσω