ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ !

2020-06-06 19:54

 

Φίλοι μου,
γίνεται διάλογος ἀνάμεσα σὲ ἕνα πνευματικό του τέκνο καὶ τὸν π. ΕΠΙΦΑΝΙΟ:

- Πάτερ μου, θέλω νὰ σᾶς πῶ κάτι. Καλύτερα ποὺ δὲ σᾶς ἔκαναν Ἐπίσκοπο. Δὲν κάνατε ἐσεῖς γιὰ διοικητικὲς μέριμνες. Ἀγαπᾶτε καὶ τὴν ἡσυχία.
-Νὰ σὲ φιλήσω παιδί μου, τόση χαρὰ ποὺ μοῦ ἔδωσες μ' αὐτὸ ποὺ μοῦ εἶπες!
Σηκώνεται καὶ ἀσπάζεται τὸ τέκνο του. Καὶ σὲ λίγο:
-Νὰ σοῦ πῶ κιόλας κάτι; Καὶ Ἱερεὺς ποὺ ἔγινα πολὺ μοῦ εἶναι!!!

Σὲ ἄλλους ποὺ τὸν ἐπαινοῦσαν γιὰ τὸ ὅτι δὲν ἔγινε Ἐπίσκοπος, ἀκοῦστε ἀπάντηση:

-Ἔπαινος δίκαιος ἀνήκει σὲ ὅλους ἐκείνους τοὺς Πατέρες ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ γίνουν Ἐπίσκοποι καὶ καταπατοῦν τὴν ἐπιθυμία τους μὲ κόπο καὶ προσευχή, περιμένοντας τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Σὲ μένα δὲν ἀξίζει ὁ ἔπαινος γιατὶ ἔκανα αὐτὸ ποὺ ἤθελα. Ὑπήκουσα στὴν ἰδιοσυγκρασία μου. Ἁπλῶς δὲν μὲ ἀναπαύει καὶ κάνω ὅ,τι μὲ ἀναπαύει. Πρὸς τί ὁ ἔπαινος;...........

Οὐδὲν σχόλιον. Τί νὰ ποῦμε οἱ ὑπόλοιποι; Ποιοί ὑπόλοιποι; Ὅσοι δὲν ἀνήκουμε στὶς δύο παραπάνω κατηγορίες καὶ στοιβάζουμε τόνους γιαλαντζὴ πνευματικότητας πάνω σὲ φανερὴ "κάψα" γιὰ ἄνοδο καὶ ἐξέλιξη... Ξεχωρίζει αὐτὸ τὸ στυλάκι καὶ τὸ ὑφάκι τῶν ἑκατὸ -καὶ βάλε- καρδιναλίων ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν .....δεκαπέντε ἐτῶν! Συγκεκριμένο "γνώριμο" στυλάκι καὶ ἀλοίμονό μας ἂν ἐμεῖς οἱ ἴδιοι οἱ Κληρικοὶ τὸ καλλιεργοῦμε. Βοήθειά μας!

 

—————

Πίσω