Δόξα σοι Κύριε!

2019-10-01 18:44

Δόξα σοι Κύριε! Κάθε μέρα περνᾶμε ἀπὸ τὸ καλὸ στὸ καλύτερο -ἀκόμη καὶ "χειρότερο" νὰ εἶναι! Καλύτερο εἶναι στὸ β ά θ ο ς ὅταν μετανοοῦμε. Καὶ τὸ κέντημα στὸν ἀργαλειὸ τῆς ζωῆς μας ὅλο καὶ συμπληρώνεται! Ἔτσι φίλοι μου: μὲ στημόνι τὴν προσευχή, σαϊτα τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, χτένια τὶς δικές μας προσπάθειες καὶ καμβὰ τὶς μέρες τῆς ζωῆς μας, ἂς εὐχαριστήσουμε τὴν Ἀγάπη καὶ τὴν Ἀλήθεια, Ἐκεῖνον, γιὰ ΟΛΑ.

—————

Πίσω