Έχεις δίκιο φίλε μου...

2019-11-09 17:17

ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ ΦΙΛΕ ΜΟΥ.Ὑπάρχει ἡ "ταπεινωμένη" ἀξιοπρέπεια τοῦ Χριστιανοῦ ποὺ δὲν ἐπιτρέπει νὰ ἀκούγονται καὶ νὰ γίνονται ἀπρεπῆ πάσης φύσεως γύρω του.Τότε ποὺ αἰσθάνεται ἕνα τίποτε, ἀλλὰ καὶ γιὸς τοῦ Θεοῦ κατὰ Χάρη. Γιὰ νὰ φτάσεις ὅμως στὴν ταπείνωση ὅπως τὴν περιγράφεις πρέπει νὰ περάσεις πρῶτα ἀπὸ τὸν Γολγοθᾶ τοῦ ἑαυτοῦ σου γιὰ πολλὰ χρόνια.Τὸ μάθημα ποὺ θὰ πάρεις εἶναι ὅτι ταπείνωση δὲν εἶναι νὰ προσπαθεῖς νὰ πείσεις τοὺς ἄλλους, ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΟΥ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΙΣΟΒΙΩΣ, ὅτι ἄλλος εἶσαι καὶ ἄλλος δείχνεις. Πὼς ὅ,τι καὶ νὰ κάνεις, ὅπως καὶ νὰ φερθεῖς, δὲν παύεις νὰ εἶσαι μιὰ κακῆς ποιότητος γελοιογραφία κωμική. Σοῦ δίνεται δύναμη νὰ τὸ ζεῖς αὐτό. Μόλις λοιπὸν ἀποφοιτήσεις ἀπὸ αὐτὸ τὸ σχολεῖο, ἔρχεται ἡ δεύτερη αἴσθηση ποὺ λὲς τῆς καλῆς ὑπερηφάνειας τοῦ παιδιοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἂν τὸ πρᾶγμα ἔρθει ἀντίστροφα -ξ ι π π ά ζ ε τ α ι- κανεὶς (ἀπάντηση σὲ ἐρώτηση περὶ αὐθεντικῆς ταπεινώσεως καὶ bullying).

—————

Πίσω