ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (ΔΕΞΙΑΣ) ΠΛΑΝΗΣ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

2020-07-08 22:23

 

ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ,
ὅπως μοῦ διηγήθηκε κάποιος ἁγιασμένος παπούλης ὑπῆρχε μιὰ ἀγωνιζόμενη ψυχή, ἡ ὁποία ἔκανε πολλὴ προσευχή, καὶ μάλιστα νοερά, καὶ τὴν ὁποία προσπάθησε νὰ πλανήσει ὁ πονηρός. Πῶς; Τὴν ὥρα ποὺ προσευχόταν τῆς ἦρθαν ἀκατάσχετα δάκρυα, τόσα, ποὺ σκέφτηκε νὰ τὰ σκουπίσει. Τελειώνοντας, σηκώθηκε ἀπὸ τὸ σκαμνάκι της καὶ βλέπει ὀφθαλμοφανῶς ὅτι εἶχε σκουπίσει.... αἵματα (!) καὶ ὄχι δάκρυα. Ἕνας θανάσιμος λογισμὸς ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ τῆς ὑποβληθεῖ γιὰ νὰ τὴν πλανήσει ὁλοσχερῶς, ὥστε νὰ χάσει τὸ νοῦ της, ἦταν ὅτι ἐνσαρκώνει στὴ ζωή της τὸν .... ματωμένο ἀγώνα τοῦ Ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ! Ἀλλὰ ἡ ἴδια ἡ ψυχούλα, ἄνθρωπος ὑπακοῆς καὶ γνώστης τῶν νηπτικῶν κειμένων τῶν Πατέρων μας ἀμέσως θυμήθηκε τὸ νηπτικὸ ἀξίωμα "ἄ χ ρ ω μ ο ν- τὸ θεῖον καὶ ἄοσμον καὶ ἀφάνταστον καὶ ἀνεικόνιστον καὶ ἄγευστον καὶ ἄπειρον καὶ ἀκατάληπτον" καὶ ἀπέρριψε ἀσυζητητὶ τὴ θανάσιμη ὑποβολή. Ἀποτέλεσμα: τὰ δάκρυά της, στὸ ἑξῆς ὅποτε ἔρχονταν ἦταν φυσιολογικά. Εἶχε ὁσιακὸ τέλος. Τὴν εὐχούλα της νὰ ἔχουμε!

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Προσευχόμενοι νὰ προσέχουμε τὰ λόγια τῆς προσευχῆς καὶ μόνο. Νὰ ζητᾶμε μετάνοια, βοήθεια καὶ τὸ ἔλεός Του σὰν ζητιάνοι. Τίποτε ἄλλο. Ξέρει Ἐκεῖνος.

 

—————

Πίσω