Φερμουὰρ στὸ στόμα μας καὶ ὁ καθένας τὴν καμπουρίτσα του

2021-04-05 22:46
ΜΗΝ ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΙΣ τὸν ἄνθρωπο ὅπως κι ἂν ἁμαρτάνει, διότι ἀκόμη καὶ τὴν ὥρα τῆς ἁμαρτίας μετέχει στὸ Ἀγαθὸ "κατ' ἀμυδρὸν ἀπήχημα". Σάμπως καὶ σὺ ποὺ μπῆκες στὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ καὶ προόδευσες ὄντως, πόσο κοντὰ στὸ Ἀγαθὸ νομίζεις ὅτι πῆγες;;; Κάθε ἄνθρωπος εἶναι φτιαγμένος κατ' εἰκόνα Θεοῦ, "ἴ σ ω ς καὶ ὁμοίωσιν"!!! (Γρηγ. Παλαμᾶς, Β΄ πρὸς Βαρλαάμ).
Δηλαδὴ ταλαιπωρημένη εἰκόνα τοῦ Θεοῦ κάθε ἁμαρτωλός, "πληγωμένη ὀμορφιὰ" τοῦ Θεοῦ, νὰ τὸ ποῦμε πιὸ ποιητικά. Ἡ κατάκριση εἶναι προβολὴ δικῶν μας ἀνεπαρκειῶν στὸ πρόσωπο τοῦ ἁμαρτωλοῦ. Φερμουὰρ στὸ στόμα μας καὶ ὁ καθένας τὴν καμπουρίτσα του. Ἔχουμε κάνει μεγάλη ζημιὰ στὸν ἑαυτό μας, κι αὐτὸς μᾶς κοροϊδεύει μὲ πολλὴν ἀναίδεια.... Σκεφθεῖτε νὰ ντύνουμε καὶ "θεολογικὰ" τὴν κατάντια μας! Μόλις πέσεις στὰ ἴδια ποὺ κατηγορεῖς λόγῳ πνευματικοῦ νόμου, προσγειώνεσαι. Πάλι ὅμως δὲν εἶναι σίγουρο ὅτι θὰ συνέλθεις... Περίεργο ὂν ὁ ἄνθρωπος.

—————

Πίσω