ΦΙΛΕ ΜΟΥ, ἀγάπησέ τον τὸ σταυρό.

2020-07-24 12:27

ΦΙΛΕ ΜΟΥ, ἀγάπησέ τον τὸ σταυρό.
Χάρισέ του πολλὰ φιλιά.
Ἀγκάλιασέ τον ἑκατομμύρια φορές.
Μὲ λαχτάρα καὶ πόθο.
Θὰ ἔρθει ἡ ὥρα "μπορεῖ καὶ τώρα" ποὺ θὰ σὲ φορέσει ὁ σταυρὸς δικό του ροῦχο.
Ὑπάρχει τίποτε καλύτερο ἀπὸ τὴ συγκατοίκηση μὲ τὸν Ἐσταυρωμένο καὶ Ἀναστάντα;
Σημάδι ἐγγύησης ὅτι ἡ Ἀνάστασή σου εἶναι αὐθεντική, εἶναι τὰ σημάδια ἀπὸ τὶς πληγές σου ποὺ τὶς ἔκανε πληγές Του.....
Κανενὸς ἄλλου οἱ πληγὲς δὲν σὲ ἀνασταίνουν.
Μήτε οἱ δικές σου.
Μὴν ψάχνεις μάταια....
Μαζί Του πιὰ μόνο...

—————

Πίσω