ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ, ΜΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΜΟΥ π. Στέφανο Ἀναγνωστόπουλο

2020-03-28 13:37

 Ἐπὶ Βουλγαρικῆς κατοχῆς στὴ Δράμα (1941-1945), καὶ μόνο γιὰ τὶς 9 ἐκκλησίες τοῦ Δήμου Δράμας, (ὄχι στὰ χωριά, ἐκεῖ σφάξανε κόσμο καὶ κοσμάκη), ἐπειδὴ εἶχαν μπεῖ Βούλγαροι καὶ ἔκαναν τὶς δικές τους "λειτουργίες" ἐμεῖς δὲν πηγαίναμε. Ὅταν ἀκούγαμε νὰ βαρᾶνε τὶς καμπάνες κάναμε μόνο τὸ σταυρό μας. Δὲν λειτουργηθήκαμε, δὲν κοινωνήσαμε γιὰ 4,5 χρόνια. Μᾶς εἶχε βάλει κανόνα ὁ Θεὸς διὰ τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ τί πάθαμε; Πολὺ πιὸ δυναμωμένοι βγήκαμε, σχεδὸν πενταετία ἀκοινώνητοι! Κανόνας, ὄχι ἀστεῖα!

—————

Πίσω