ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΠΕΡΙΠΟΘΗΤΑ ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ !

2020-04-11 00:47

 

 

Κάνω ὑπακοὴ στὴν Ἁγία μας Ἐκκλησία καὶ χαίρομαι σὰ μικρὸ παιδί, καὶ θλίβομαι σὰ μεγάλο κακομαθημένο παιδί. Καὶ τὰ δύο δικαιολογοῦνται. Εἶμαι ὑπὸ ἐπιτίμιο. Καὶ γὼ καὶ Σεῖς. Λειτουργῶ κάποιες φορές, ὅμως πάντοτε χωρὶς τὴν ἀκριβὴ καὶ περιπόθητη φυσική σας παρουσία, ἀλλὰ γεμίζει τὸ χωροχρόνο ἡ λειτουργική Σας παρουσία. Πόση εὐγνωμοσύνη πρέπει νὰ δείχνουμε στὸ Θεὸ ποὺ μᾶς χωράει στὸ Σῶμα Του καὶ στὸν πλοῦτο καὶ στὴ φτώχεια! Καὶ στὸν ἄδειο καὶ στὸ γεμᾶτο ναό!
Τί εἶναι τοῦτο τὸ θάμα!!!!
Σκέπτομαι τώρα: ἀνάξια κοινωνάγαμε ὅλοι μας -καὶ ἐξακολουθοῦμε!- γι' αὐτὸ ὁ Κύριος τώρα μᾶς στερεῖ τοῦ ἐκκλησιασμοῦ καὶ τοῦ σώματος καὶ αἵματός Του, καὶ δὲ μᾶς ρωτάει φυσικά.
Καὶ μᾶς ἀγαπάει καὶ μᾶς προφυλάσσει!
Καί ... σκαμπιλάκι, καὶ προστασία!
Καί ... καρότο καὶ μαστίγιο!
Καμία -α ἴ σ θ η σ η- δὲν εἴχαμε, εἶχε καταντήσει συνήθεια καὶ -δ ι κ α ί ω μ α - α ὐ τ ο ν ό η τ ο- ἡ θεία Κοινωνία σὲ Κληρικοὺς καὶ Λαϊκούς. Τελικὰ δὲν εἶναι αὐτονόητο. Κι' αὐτὸ καὶ πολλὰ ἄλλα. Καλὴ μετάνοια! Χαμηλὰ τὴ μύτη καὶ τὰ κεφάλια μέσα. Θὰ τακτοποιήσει πολλὰ ὁ κορονοϊός. Καὶ ξέρετε τὶ σημαίνει κοινωνῶ ἀνάξια; Σημαίνει πὼς πιστεύω ὅτι κοινωνῶ ἐπάξια(!) καὶ -δ ι κ α ι ο ῦ μ α ι!!!- τῆς θείας Κοινωνίας ὡς βραβείου καὶ τὸ συνηθίζω κιόλας. Μεγάλη κατάρα ἡ συνήθεια, ἡ ἐξοικείωση! Νὰ τ' ἀκοῦμε πρῶτα ἐμεῖς, οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ μοναχοὶ καὶ μετὰ οἱ Λαϊκοί. Καλὸ θὰ μᾶς κάνει ὅλο αὐτό.
Ἀλλά, Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, μήπως καὶ μεῖς εἴμασταν ἄξιοι νὰ ἔχουμε τόσα πολλὰ καὶ τόσο καλὰ πνευματικὰ τέκνα;Τὸ ξέρετε ὅτι ὁ ἅγιος Ἰάκωβος Τσαλίκης, ὅπως διηγιόταν ὁ μακαριστὸς Σιατίστης κυρὸς Παῦλος, ποτὲ δὲν χρησιμοποίησε τὴν ἔκφραση "πνευματικό -μ ο υ- παιδί" γιατὶ ντρεπόταν; Νὰ συνέλθουμε λίγο, πρῶτα ἐγὼ ποὺ τὰ λέω καὶ μετὰ σεῖς ποὺ τὰ διαβάζετε! Καλὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ Καλὴν Ἀνάσταση, κεκλεισμένων τῶν θυρῶν! Εὔχεσθε καὶ γιὰ τὴν ἐλαχιστότητα καὶ ἀναξιότητά μου. Μὲ τὸ καλὸ νὰ παρέλθει ἡ παρούσα συγκυρία καὶ νὰ βρεθοῦμε πάλι γύρω ἀπὸ τὴν Εὐχαριστιακὴ Τράπεζα, κλῶντες, ἐσθίοντες καὶ πίνοντες τὴ Ζωὴ τῶν ἁπάντων!

—————

Πίσω