ΦΙΛΤΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΤΕΚΝΑ,

2020-04-17 16:22


Ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης μας κυρὸς ΠΑΥΛΟΣ, ἔλεγε γιὰ τὸν ΑΓΙΟ ΙΑΚΩΒΟ ΤΣΑΛΙΚΗ καὶ τὸν ΑΓΙΟ ΣΩΦΡΟΝΙΟ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ, πὼς ἂν ἕνα πνευματικό τους τέκνο τὸ συμβούλευαν γιὰ ἕνα θέμα ἔτσι ἢ ἀλλοιῶς καὶ ὁ Ἐπίσκοπος τοῦ ἔλεγε γιὰ τὸ ἴδιο θέμα διαφορετικὴ ἄποψη, προέτρεπαν τὸ τέκνο τους νὰ ἀκολουθήσει τὴ γνώμη καὶ συμβουλὴ τοῦ Ἐπισκόπου καὶ ὄχι τὴ δική τους. Παρακαλῶ τὸ ἴδιο νὰ κάνετε καὶ σεῖς. Καὶ νὰ εἶστε βέβαιοι, ὅτι θὰ ἔχετε Πάσχα στὴν καρδιά σας, καὶ Σεῖς καὶ ἐγώ! Τὸ ἴδιο ἔκαμε καὶ ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης μας, ὅταν ἦταν ἱερέας- Πνευματικός.

—————

Πίσω