ΦΟΒΕΡΟ !

2021-05-06 12:48
 
[ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ γιὰ καλὲς πράξεις, οὔτε γιὰ τὴν ἀγάπη ποὺ ὑπολογίζει τὶς διάφορες δυνατότητες ποὺ ἔχει, ποὺ δίνει τὸν τόκο ἀλλὰ κρατάει ἀνέπαφο τὸ κεφάλαιο. Ἐδῶ μιλᾶμε γιὰ μιὰ γνήσια κένωση, μιὰ μίμηση τῆς αὐτοκένωσης τοῦ Χριστοῦ ὅταν ἐνσαρκώθηκε. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο πρέπει νὰ κενωθοῦμε ἐντελῶς, νὰ ἐνσαρκωθοῦμε -τρόπος τοῦ λέγειν- στὶς ψυχὲς τῶν ἀδελφῶν μας, προσφέροντάς τους τὴ δύναμη τῆς θείας εἰκόνας ποὺ περιέχεται μέσα μας.
Σὲ τέτοιο σημεῖο φτάνει καὶ ὁ Παῦλος νὰ ἀποξενώνεται κι ἀπὸ τὴν αἰώνια καὶ ἄφθαρτη ζωὴ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ὄντας κατοικητήριο τοῦ Χριστοῦ ("ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δ' ἐν ἐμοὶ Χριστός" Γαλ. 2, 20) καθὼς λέει "ηὐχόμην γὰρ αὐτὸς ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου" Ρωμ. 9,3].
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΜΠΤΣΟΒΑ
Εἶναι αὐτὸ ποὺ εἶπε στὸ Χριστὸ ὁ ὅσιος Ἰωσὴφ ὁ Σπηλαιώτης ὅταν εἶδε τὰ βἀσανα τῶν κολασμένων: Χριστέ μου, κόλασέ με καὶ μένα μαζὶ μὲ τὰ πλάσματά σου, δὲ θέλω παράδεισο χωρὶς αὐτά"!!!
Ἐμεῖς, ποιόν νομίζουμε ὅτι κοροϊδεύουμε φίλοι μου;

 

—————

Πίσω