Γιὰ νὰ φτάσεις στὸ Κάλλος πρέπει νὰ σὲ πονέσει ὁ Κάλος σου

2020-05-26 20:10

Γιὰ νὰ φτάσεις στὸ Κάλλος πρέπει νὰ σὲ πονέσει ὁ Κάλος σου, δηλαδὴ ἂν δὲν πονέσεις καὶ δὲ βράσεις στὸ ζουμί σου γιὰ ὁποιαδήποτε αἰτία, δὲ μπορεῖς νὰ ἀγαπήσεις τὸ Θεό, καὶ νὰ συμπονέσεις κάθε Ἄλλον, χωρὶς ΚΑΜΙΑ ἐξαίρεση (Κλεμμένο, δὲ θυμᾶμαι ἀπὸ ποιόν).

—————

Πίσω