ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΔΩΚΟΥΝ ΖΩΗ (ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ)

2020-06-18 23:51

ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ,
Μὲ πολλὴ χαρὰ σᾶς ἀναγγέλλω τὴν ἔκδοση ἑνὸς ἀκόμη (συνέπεσε μὲ τὴν ἐμφάνιση τοῦ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στὸν ΑΚΡΙΤΑ!) καινούργιου μου βιβλίου ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις ΕΝ ΠΛΩ ποὺ ἀποτελεῖ καὶ τὴ Μεταπτυχιακὴ Διπλωματική μου ἐργασία στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ τὸ 2009 καὶ τιτλοφορεῖται ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΔΩΚΟΥΝ ΖΩΗ. Εὐχαριστῶ πολὺ τὶς ἐκδόσεις ΕΝ ΠΛΩ καὶ ἰδιαίτερα τὸν φίλτατό μου κ. Χαράλαμπο Θεοδώρου γιὰ τὴν ἄψογη σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα συνεργασία μας. Εὔχεσθε νὰ εἶναι καλοτάξιδο κι αὐτὸ τὸ "τέκνον" μου, μαζὶ μὲ τὸ πρὸ 2 ἡμερῶν ἐμφανισθέν! Ἂς εἶναι καλοτάξιδα καὶ τὰ δύο καὶ εὔχεσθε καὶ γιὰ τὸν συγγραφέα τί; Τί ἄλλο; Νὰ χαίρεται τὴν καλογερική του καὶ τὴν ἐπικοινωνία του μὲ Σᾶς, τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ!!

 

Γιὰ ὅσους ἐνδιαφέρονται, πληροφορίες στὸ τηλ. 211 11 98 900-901 ἢ enploeditions.gr

 

—————

Πίσω