ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣ

2020-11-14 19:37
 
α) Λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ὅτι καὶ τὸ ἀστέρι ποὺ ὀδηγοῦσε τοὺς Μάγους στὸ σημεῖο ποὺ βρισκόταν τὸ Νήπιο μὲ τὴν Παναγία μας καὶ τὸν Ἰωσήφ, ἦταν ἄγγελος τῆς τάξης τῶν Δυνάμεων. 9 τάξεις: Ἀρχές, Ἄγγελοι, Ἀρχάγγελοι, -Δ υ ν ά μ ε ι ς-, Κυριότητες, Ἐξουσίες, Θρόνοι, Χερουβίμ, Σεραφίμ. Ὅποτε φαινόταν καὶ τοὺς καθοδηγοῦσε χαίρονταν, ὅποτε κρυβόταν λυπόνταν. Καὶ αὐτὲς οἱ ἐκλείψεις καὶ ἐμφανίσεις συμβολίζουν τὴν ἔλευση καὶ ἀπόκρυψη τῆς θείας Χάρης, ὅπου στὴν πρώτη χαίρεται ἡ ψυχή μας καὶ στὴ δεύτερη σκοτεινιάζει καὶ ἀγωνιᾶ καὶ ἀναμένει...
β)Τόσο ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι ὅσο καὶ οἱ ἄγγελοι, εἴμαστε δημιουργημένοι "κατ' εἰκόνα Θεοῦ". Τὸ "κατ' εἰκόνα" στὸν Ἄνθρωπο εἶναι -ἰ σ χ υ ρ ό τ ε ρ ο- ἀπὸ ὅ,τι στοὺς ἀγγέλους, λέει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς. Διότι ὁ Ἄγγελος εἶναι νοῦς καὶ λόγος. Ὁ Ἄνθρωπος εἶναι νοῦς, λόγος -κ α ὶ- πνεῦμα ποὺ ζωοποιεῖ τὸ σῶμα στὸ ὁποῖο εἶναι συνημμένη ἡ ψυχή του.
γ) Σὲ σχέση μὲ μᾶς εἶναι "ἄυλοι", ὑπὸ τὴν ἔννοια τῆς λεπτότητος καὶ ἐλαφρότητος δηλαδή, ἀλλὰ σὲ σχέση μὲ τὸν ὄντως ἄυλο Θεό, εἶναι ὑλικοί, διότι Ἐκεῖνος εἶναι ἄκτιστος καὶ οἱ ἄγγελοι κτίσματα.
δ) Ἕνας παπούλης ἁγιασμένος κάποτε μοῦ εἶπε, ἐμοῦ λαϊκοῦ ἔτι ὄντος: μέσα στὸ ἅγιο Βῆμα ὑπάρχουν χορωδίες ἀπὸ μυριάδες ἀγγέλους! Καὶ γώ: εἶναι δυνατότερες ἀπὸ τοὺς χοροὺς τῶν ἱεροψαλτῶν; Ἐκεῖνος: Οὔ! Καμία σχέση. Ὅταν τὶς ἀκοῦς -καὶ ἔδειχνε στὴν καρδιά του- εἶσαι ἐκεῖ, ξεχνᾶς τὸ ἐδῶ. Καὶ γώ: καὶ πῶς καταλαβαίνεις ὅτι τέλειωσαν οἱ ψάλτες τὰ δικά τους γιὰ νὰ πεῖς τὰ δικά σου λόγια, τὰ λόγια τοῦ Ἱερέα; Ἀπάντηση: ἔχουν -ε ὐ γ έ ν ε ι α- τὰ ἀγγελούδια παιδί μου καὶ τραβιοῦνται!!!
Νά, ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησία μας, στὴν πράξη. Αὐτά. Βοήθειά μας οἱ ἄγγελοί μας ποὺ περιτρέχουν σὲ κλάσματα δευτερολέπτου ὅλη τὴν Οἰκουμένη. Εἰδικὰ τώρα ποὺ τοὺς ἔχουμε ἀνάγκη ἂς τοὺς ἐπικαλούμαστε. Δὲν προφθαίνουν νὰ μᾶς ἐξυπηρετοῦν κι ἂς μὴν τὸ καταλαβαίνουμε τὶς πιὸ πολλὲς φορές.

—————

Πίσω