Γιατὶ ἡ Ἑλλ-άδα εἶναι μιὰ ἀγελ-άδα

2021-06-15 09:22
ΑΘΕΟΣ: κύριε Πεντζίκη πολλοὶ καπηλεύονται τὸ Σταυρό, τὸν κοροϊδεύουν.
ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ: γι' αὐτὸ καὶ σὺ δὲν ξέρεις νὰ τὸν κάνεις.
Γιατὶ ἡ Ἑλλ-άδα εἶναι μιὰ ἀγελ-άδα.
Βοσκάει καὶ τρέφεται στὴ βόρειο Ἑλλάδα καὶ στὴν Ἀθήνα ἀρμέγεται.
ΑΘΕΟΣ: ......

 

—————

Πίσω