ΓΙΑΤΙ ΕΙΔΙΚΑ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΛΟΥ, ΜΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΝΑΓΚΗ ΤΙΣ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ;

2020-10-01 16:33
 
ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ,
Ἀκόμη κι ἂν καμφθεῖ ὁ πιστὸς Χριστιανὸς ἢ ἡ πιστὴ Χριστιανὴ καὶ ἐνδώσουν σὲ προγαμιαία συνεύρεση, πάλι δὲν ἔχουν καλὴν "ἀπόδοση" -ἂς μᾶς ἐπιτραπεῖ ὁ ὅρος- διότι ὁ ἀξιολογικός τους κώδικας τοὺς προξενεῖ ἐνοχές, δρώντας ἀνασταλτικά, ἀκόμη καὶ ὑποσυνειδήτως. "Κάνουμε κάτι ποὺ δὲν τὸ θέλει ὁ Θεός" σκέφτονται καὶ οἱ δύο ἢ ἔστω ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο κάποτε πολὺ περισσσότερο. Γιατί δὲν τὸν-τὴν σέβεται ὁ δεύτερος; Τὸ μυστήριο τοῦ γάμου (τοῦ "στεφανώματος"-"στέψεως" γιὰ τὸν πρὶν τὸν γάμο ἀγώνα τους) καὶ ἡ χάρη του, ἐκτὸς τῶν ἄλλων εὐλογιῶν, τοὺς ἀπο-ενοχοποιεῖ μέσα στὴν εὐλογημένη συζυγία. Ἑπομένως, ὑποκύπτοντας στὶς προγαμιαῖες σχέσεις, ἐσφαλμένως "πληροφοροῦνται" ὅτι "δὲν ἔχουν καλὴ χημεία" -ὅπως λένε- μὲ πολὺ πιθανὸ ἀποτέλεσμα νὰ διαλυθεῖ ἡ σχέση, ἄδικα ἴσως. Βλέπουμε πολλὰ τέτοια στὸ ἐξομολογητήριο. Ἐπίσης ἡ προγαμιαία συγκατοίκηση καὶ μάλιστα πολλῶν ἐτῶν -ἀκόμη χειρότερα- ὡς ἐὰν ἐπρόκειτο γιὰ παντρεμένο ζευγάρι δείχνει ὅτι δὲν λέει τίποτε γι' αὐτοὺς ὁ γάμος καὶ μᾶλλον τὰ ἔξοδα σκέφτονται, ὁπότε ὅταν "πιάσουν τὴν καλή", στήνουν καὶ τὴ "χολυγουντιανὴ παράσταση". Ἀλλὰ μετὰ δὲν ἀλλάζει τίποτε, διότι οὐσιαστικὰ τελέστηκε τὸ μυστήριο χωρὶς νὰ ὑπάρχουν οἱ προϋποθέσεις καὶ δὲν ἔλαβε καμιὰ πληροφορία ἡ καρδιά τους. Παρέμειναν ἄγνωστοι καὶ ἔτσι συνεχίζουν ὡς ἄγνωστοι, φορώντας ἐπιπλέον καὶ βέρες τώρα. Πολλοὶ μετὰ ἀπὸ λίγο χωρίζουν. Εἶναι ἄλλο ὅμως ὅταν βλέπεις συνειδητοποιημένους νέους νὰ παντρεύονται (λάμπουν τὰ πρόσωπά τους!) διότι γνωρίζουν καὶ κάνουν τὰ πάντα γιὰ νὰ πλησιάσουν τὸν Θεό, ὁπότε πλησιάζουν καὶ μεταξύ τους ὅλο καὶ περισσότερο. Τὸ ἕνα ὀδηγεῖ στὸ ἄλλο ὡς λογικὸ ἐξαγόμενο. Αὐτοὶ θὰ ζήσουν τὴν πληρότητα τῆς σχέσης τους σὰν ἕναν καθημερινὸ ἄνοιγμα καὶ μία βαθμηδὸν ἐντεινόμενη ἀλλὰ ποτὲ περατούμενη γνωριμία μεταξύ τους, μὲ μία θαυμάσια ψυχικὴ ὑγεία, ἡ ὁποία θὰ τοὺς βοηθήσει καὶ στοὺς σφοδροὺς πειρασμούς, ποὺ κατ' ἀνάγκη θὰ ἔρθουν, ἀργὰ ἢ γρήγορα. Αὐτοὶ ἐπίσης "πληροφοροῦνται" ὅτι δὲν ὑπῆρχε χρόνος ποὺ δὲν γνωρίζονταν!! Εἶναι γιατὶ ὁ καλὸς Θεὸς δημιουργεῖ συγγένεια στὶς ψυχὲς ἐκείνων ποὺ Τὸν ἀγαποῦν ΠΡΙΝ συναντηθοῦν τὰ σώματά τους!! Ἄσε δὲ ποὺ ὅ,τι "ὁ Θεὸς συνέζευξεν" ἔχει καὶ ἄριστη "χημεία" -ἂν θέλετε- καὶ ἑνώνεται τέλεια ἀπὸ πάσης ἀπόψεως διότι ἑνώνεται στὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τέρμα: ἕνα καὶ ἕνα κάνουν ΕΝΑ! Εὐλογία Κυρίου καὶ ἔλεος!

—————

Πίσω