Η ΧΑΡΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

2021-05-06 13:25
Η ΧΑΡΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ
Λέμε σὲ κάποιο σημεῖο τοῦ Ἀκαθίστου στὴν Παναγία μας "χαῖρε τῶν ἀγγέλων χαρμονή", δηλαδὴ ἡ παρουσία της γίνεται ἀφορμὴ νὰ χαίρονται οἱ ἄγγελοι. Γιά σκεφθεῖτε, φίλοι μου, νὰ εἴμαστε Θεοτοκοφρούρητοι καὶ Παναγιοσκέπαστοι, νὰ γινόμαστε ἀφορμὴ νὰ χαίρονται οἱ ἄγγελοι καὶ μάλιστα ὁ προσωπικός μας ἄγγελος φύλακας ἀπὸ τὴ βάπτισή μας καὶ μετά, ποὺ θὰ τὸν δοῦμε φεύγοντας γιὰ Ἐκεῖ, ὅπου καὶ θὰ μᾶς συστηθεῖ μὲ τὸ ὄνομά του! Νὰ τοῦ δίνουμε "θάρρος" μὲ τὸν τρόπο ζωῆς μας καὶ νὰ μᾶς πλησιάζει ἐν Χριστῷ καὶ νὰ "ἀνακατεύεται" ὅπως ἐκεῖνος γνωρίζει στὶς σχέσεις μας καὶ τὶς ὑποθέσεις μας.... Aὐτὲς εἶναι οἱ "συνωμοσίες" τῶν οὐρανῶν, ποὺ χτίζουν μετόχια ἀγάπης στὴ γῆ!

 

—————

Πίσω