Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ἀκοῦστε ἑλληνικὰ ἀπὸ γαλλόφωνο).

2021-02-01 22:49

—————

Πίσω