Η ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟ Σ-Υ-Μ-Ε-Ω-Ν ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΟΥ (ΙΟΥΛΙΟΣ 1986)

2019-10-01 18:53

Τὸ πρώην πριγκηπόπουλο τοῦ Περού, ὁ μποὲμ ἀμφισβητίας παντὸς κατεστημένου, εἰδικὰ τοῦ θρησκευτικοῦ, ποὺ σπούδασε κινηματογράφο στὸ Λονδῖνο, Καλὲς Τέχνες καὶ ἁγιογραφία κοντὰ στὸν Λεωνίδα Οὐσπένσκι στὸ Παρίσι καὶ ποὺ διὰ τοῦ Μηδενισμοῦ κ α τ έ λ η ξε στὴν Ὀρθοδοξία ὕστερα ἀπὸ ἕνα διάλογο μὲ ἁγιορείτη μοναχὸ ποὺ τὸν "ἁλίευσε" δίπλα στὸ Σηκουάνα, μετὰ ἀπὸ πολλὰ ταξίδια στὴν Πόλη μὲ τὸ Ὀριὰν Ἐξπρές, τὶς Ἰνδίες καὶ τὸ Ἀφγανιστὰν (ὅπου συνάντησε ἀνθρώπους μὲ μεγάλη εὐγένεια, εἶπε) καὶ βαπτίστηκε, εἶναι ὁ μετέπειτα περίφημος ἁγιορείτης ἱερομόναχος Συμεών, ποιητὴς καὶ καλλιτέχνης, μὲ μία καταπλήσσουσα γνώση τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ σωστὴ χρήση τοῦ πλήρους πολυτονικοῦ.Τὸν βλέπετε στὴ φωτογραφία εὐθὺς ἀμέσως στὴν ἀπὸ κάτω ἀνάρτηση τοῦ φίλου Βασιλάκη Δημητριάδη.Ἦταν ἡ γνωριμία ποὺ μὲ χτύπησε σὰν κεραυνὸς τὸν Ἰούλιο τοῦ 1986 στὸ Ἅγιον ὄρος. Ἔτος "κεραυνόπληκτο" γιὰ μένα, ποὺ ἄλλαξε τὸν ροῦ τοῦ ποταμιοῦ τῆς ζωῆς μου. Ἦταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ -Κοινωνιολόγος ἀνθρωπιστὴς ἐγὼ τότε- καθὼς τὸν ἀντίκρυσα μ' ἐκεῖνα τὰ διάσημα στὺλ "παντὸ" χρυσᾶ ἀ λὰ Τζὼν Λένον γυαλάκια του, συγκεφαλαίωσε αἴφνης ὅλη μου τὴ ζωὴ, μὲ ἐξομολόγησε, μὲ κατατόπισε σὲ θέματα μελέτης, ἐνήμερος ὁ ἴδιος ὅλων σχεδὸν τῶν ρευμάτων λογοτεχνίας, ποίησης, τέχνης τῆς Δύσης, προτείνοντάς μου σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ τὸν συγγραφέα ἀστυνομικῶν μυθιστορημάτων Κόναν Ντόυλ στὴ γαλλική τους ἔκδοση (διὰ νὰ ἐξασκηθῶ πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ εἰς τὴν γαλλίδα φωνήν), τὴ 2τομη ἔκδοση τῶν ἑλληνικῶν λαϊκῶν παραμυθιῶν τοῦ Γ. Μέγα, ἀπὸ τὴν ΕΣΤΙΑ, τὸν ἅγιο Μάξιμο τὸν ὁμολογητή, στὰ φιλοσοφικὰ καὶ θεολογικά του ἐρωτήματα. Μοῦ μίλησε γιὰ τὴ ματαιότητα καὶ τὰ ἀδιέξοδα τῆς Ψυχοαναλυτικῆς (Φρόυντ, Λακάν καὶ Ἀντιψυχιάτρους Ντελὲζ-Γκουατταρί), όσο καί τήν αδυναμία της να κατανοήσει τόν "συμβολικό ευνουχισμό" του μοναχού βιωματικά. Απλώς τον κατονομάζει κινούμενη στη φαινομενολογία του πράγματος. Μού επισήμανε τοὺς πολλοὺς κινδύνους τοῦ ἀνεξέλεγκτου συναισθηματισμοῦ καὶ μὲ ἔκραξε δημόσια ὅταν τοῦ εἶπα πὼς ἤθελα νὰ μεταφράσω Πὼλ Ἐλυὰρ στὰ Ἑλληνικά.Ὅταν τοῦ μίλησα γιὰ τὴν Ἱερωσύνη, μοῦ εἶπε: [[ὄχι ἀκόμη διότι κρατᾶς πολὺ τὸν ὀρθολογισμό σου λόγω γαλλικῆς (καρτεσιανῆς) παιδείας. Μπερδεύεις ἐπίσης τὸ συναισθηματικὸ μὲ τὸ πνευματικό. Πρέπει νὰ "ἀποτρελλαθεῖς" ἐντελῶς ὡς πρὸς αὐτὸ τὸ σημεῖο καὶ μετὰ προχώρα]]. Καθὼς τοῦ διηγιόμουν ὅτι ἔρχονταν κάποτε στὸ βίο μου στιγμὲς ἀληθινῆς "τρέλλας" μοῦ εἶπε τὸ ἀμίμητο [πρόσεξε νὰ εἶναι "τρέλλας" καὶ ὄχι "ὑστερίας"], ἐπισημαίνοντας τὴν αὐθεντικότητα τῆς πρώτης ( ἄρα ἐγγὺς ὁ Θεὸς) καὶ τὸν μεταμφιεσμένο καὶ ἐγωιστικὸ χαρακτῆρα τῆς δεύτερης.Ὅταν τοῦ ἀνέφερα ὅτι φιλονικοῦσα μὲ τὸν πατέρα μου διότι τὸν θεωροῦσα συμβιβασμένο μὲ τὸ κατεστημένο, μὲ συμβούλεψε "νὰ κάνεις προσευχὴ γιὰ νὰ ἀποκτᾶς τὰ μάτια τῆς μητέρας σου ὥστε νὰ κατανοεῖς τὸν πατέρα σου μὲ ἐπιείκεια". Ὅταν τοῦ εἶπα ὅτι ἔψαχνα πνευματικό, χωρὶς ποτὲ νὰ ἔχει ἀκούσει γιὰ τὸν π. Στέφανο Ἀναγνωστόπουλο στὸν Πειραιά, ἀπάντησε: "ἐκεῖ κοντά σου ψάξε ἕναν ἔγγαμο παπούλη, μὲ μακριὰ λευκὰ γένεια καὶ μακριὰ λευκὰ μαλλιά, μὲ πολλὰ πολλὰ παιδιά, καὶ αὐτὸς θὰ σὲ καταλάβει". Ὁ πολύτεκνος (7 παιδιὰ) γέροντας βρισκόταν 3 χιλιόμετρα ἀπὸ τὸ σπίτι μου στὴν Ἀθήνα καὶ δὲν τὸν γνώριζα. Μόλις τοῦ τὸ ἀνέφερα, χωρὶς νὰ τὸν ξέρει κι ὁ ἴδιος μοῦ εἶπε: "γιὰ μένα σοῦ ἔλεγε παιδί μου". Μοῦ μίλησε γιὰ τὴ βάφτιση τῆς καθολικῆς μητέρας του στὸ Περοὺ σὲ μία λίμνη στὶς Ἄνδεις, καὶ ἡ ὁποία εἶδε σχιζομένους τοὺς οὐρανούς, καθὼς ἔβγαινε ἀπὸ τὰ νερά! Τῆς ἔδωσε τὸ ὄνομα Ἐλευθερία, ἂν θυμᾶμαι καλά. Μοῦ ἀνέφερε γιὰ τὴ βάφτιση στὴ Μονὴ Γρηγορίου τοῦ μαθητῆ τοῦ Σάρτρ, Νικολὰ Ρενὲ Ἐνύ, ἀφοῦ πρῶτα ὁ ἴδιος τὸν κατήχησε. Βγαίνοντας ἀπὸ τὰ νερὰ φώναζε ὅτι ἡ Ορθοδοξία εἶναι φῶς, πολὺ φῶς καὶ ὁ Σὰρτρ ἕνας σωρὸς σκουπίδια σὲ ἀποσύνθεση. Μοῦ περιέγραψε τὴ σχέση του μὲ τὸ Νικόλαο Πεντζίκη καὶ τὰ κείμενά του, ὅπου καὶ μὲ παρέπεμψε γιὰ νὰ ξεδιψάσω τὴν ἀγωνία καὶ ἀνησυχία μου ἐκείνη τὴν ἐποχή. Νὰ εἶναι εὐλογημένος καὶ τρισευλογημένος! Σημεῖο ἀναφορᾶς γιὰ μένα. Στὴ μονὴ ἁγίου Γεωργίου Ἀρμᾶ, ἦταν συμμοναστὴς μὲ τὸ μακαριστὸ Σισανίου κυρὸ Παῦλο, στὸν ὁποῖο μάθαινε γαλλικά, καὶ κεῖνος τοῦ μάθαινε ἑλληνικά.

 
 
 
 

 

—————

Πίσω