Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΣ !

2021-05-06 13:53
Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΣ !
Τὸ γαϊδουράκι πάνω στὸ ὁποῖο ἐπιβαίνει ὁ Κύριος, δὲ γυρνάει τὴν κεφαλὴ μήτε ἀριστερά, μήτε δεξιά. Ὅπου τὸ κατευθύνει Ἐκεῖνος, κάνει ὑπακοή. Δὲν τὸ ἐπηρεάζουν οἱ ἐπευφημίες καὶ οἱ ζητωκραυγές. Αὐτὸ μᾶς θυμίζει ὅτι ὅταν ὁ νοῦς μας εἶναι δεμένος μὲ τὸ Ὄνομα τοῦ Χριστοῦ μας, μοιάζει μὲ τὸ ὀνάριο, δὲν προσέχει οὔτε τοὺς δεξιούς, οὔτε τοὺς ἀριστεροὺς λογισμούς. Ἔχει γίνει κατὰ χάρη νοῦς Χριστοῦ. Ὑπάκουο γαϊδουράκι.
Κρατώντας καὶ μεῖς τὰ βάγια τῶν φοινίκων, ἂς διαδηλώσουμε ὅτι ὁ θάνατος νικήθηκε.
Πετώντας τὰ ἐνδύματά μας κάτω γιὰ νὰ περάσει ἀπὸ πάνω τους Ἐκεῖνος, ἂς ἀναγνωρίσουμε ὡς δικά Του τὰ ἱμάτια τῶν ἀρετῶν μας....

 

—————

Πίσω