ΙΑΣΗ

2019-05-16 14:34
ΙΑΣΗ
Ὕπτιος κεῖται,
ἀφαίρεση τοῦ ὑγροῦ
κι ἡ π-λ-ηγή, πηγή!
[Ὅπου "ὑγρὸ" νόει τὸ πύον τῶν παθῶν. Ὑγρὸ εἶναι καὶ τὸ γράμμα λ στὴν ἑλληνίδα φωνή].


* Επισυνάπτουμε τον ωραιότατο διάλογο που ακολούθησε στην σελίδα του π. Εφραίμ στο facebook

Andy Kouvelas Garcia Κ την σέρνουμε παντού... 
Την ευλογία σας κ καλο ξημέρωμα!!
1
 

 

—————

Πίσω