Κάθε παπᾶς εἶναι βασιλιᾶς ὅπου κι ἂν βρίσκεται!

2019-10-21 13:54

ΕΡ: Πάτερ Ἀνανία, πῶς αἰσθάνεσθε ὡς ἐφημέριος καὶ κάτοικος τῶν Ἐξαρχείων;
ΑΠ: Προ-εξάρχω στὰ Ἐξάρχεια!
Νά, ποὺ κάθε παπᾶς εἶναι βασιλιᾶς ὅπου κι ἂν βρίσκεται! Χωρὶς αὐτόν, λειτουργία γιόκ!

—————

Πίσω