Καυγάς

2021-06-15 10:14

Ὅταν δυὸ ἄνθρωποι μαλώνουν ἐξομολογοῦνται φωναχτά! (π. Ἀνανίας)

—————

Πίσω