Κυριακή Δ΄Νηστειών Η θεραπεία του δαιμονισμένου παιδιού

2020-03-29 18:05

ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ,
Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς μίλησε γιὰ τὸ δαιμονισμένο νέο παιδὶ ποὺ ὁ πατέρας του τὸ ἔφερε μπροστὰ στὸ Χριστὸ νὰ τὸ κάνει καλά. Ἀπὸ παιδὶ μικρὸ ποὺ ἦταν, ὁ δαίμονας ἄλλοτε τὸ ἔριχνε στὸ νερὸ γιὰ νὰ τὸ πνίξει, ἄλλοτε στὴ φωτιὰ γιὰ νὰ τὸ κάψει. Ἀπευθύνθηκε ὁ πατέρας του στοὺς Μαθητές Του πρῶτα. Ἐκεῖνοι δὲν μπόρεσαν νὰ κάνουν κάτι, καὶ εἰσέπραξαν ἀπὸ τὸ Χριστὸ τὸν χαρακτηρισμὸ "γενεὰ ἄπιστος". Τὸ νερὸ καὶ ἡ φωτιὰ ἔχουν βαθύτατο συμβολισμό. Οἱ Πατέρες στὸ νερὸ εἶδαν τὴν ἀπελπισία μέσα στὴ ὁποία καμιὰ φορὰ "πνίγεται" ἡ ψυχή μας, ἐνῶ στὴ "φωτιὰ" εἶδαν τὴν καυστικὴ ἐνέργεια τῶν λογισμῶν τῆς σάρκας καὶ τοῦ φθόνου. Οἱ λογισμοὶ αὐτοὶ καῖνε ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ψυχή, κ α ὶ τὸ σῶμα. Ὁ φθονερὸς εἰδικότερα ἀρρωσταίνει δίπλα ἀπὸ κάποιον καλύτερό του. Δὲν θέλει νὰ ψηλώσει γιὰ νὰ τὸν φτάσει καὶ νὰ γίνει καλύτερος ἀπὸ ὅ,τι εἶναι ὁ ἴδιος, θέλει νὰ τὸν κοντύνει γιὰ νὰ φαίνονται ἰσοϋψεῖς. Κάποτε ὁ φ-θ-όνος φθάνει καὶ στὸ φόνο..... Ὁ Χριστὸς θεράπευσε τὸ παιδί, ἀφοῦ πρῶτα ὁ πατέρας του, ὄχι ἁπλῶς παρακάλεσε, ἀλλὰ ἔ κ ρ α ξ ε, ξεφώνησε πρὸς τὸν Χριστό, νὰ τοῦ ἐνισχύσει τὴν πίστη του. Οἱ Μαθητὲς μετὰ τὸ θαῦμα πλησίασαν τὸ Χριστό, ὁ Ὁποῖος τοὺς ἀνέφερε ἄλλες δύο ἀρετές, τὴ νηστεία καὶ τὴν προσευχή, οἱ ὁποῖες μαζὶ μὲ τὴν πίστη ἀποτελοῦν τὸ βασικὸ τρίπτυχο πάνω στὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ βασιστεῖ ἡ κατὰ Χριστὸν ζωή. Σὲ ἄλλη ἀνάρτηση θὰ ἀναφέρω στὴν ἀγάπη σας καὶ ὀλίγα τινὰ ἀπὸ τὴ διδασκαλία τοῦ ὁσίου Ἰωάννη τοῦ Σιναϊτη ποὺ ἔχει γράψει τὴν "Κλίμακα" καὶ ποὺ ἑορτάσαμε σήμερα. Καλὸν Ἀγώνα!

—————

Πίσω