ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 2020 ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΠΕΡΙΠΟΘΗΤΑ,

2020-04-12 17:34

 

Τὰ ΒΑΪΑ ἔχουν διπλῆ σημασία:- ἀ ν α ν έ ω σ η- τῆς ὑπόσχεσης ποὺ δώσαμε στὸ βάπτισμα ὅτι ζοῦμε γιὰ τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί -ἀ π ό φ α σ η- γιὰ ὁποιαδήποτε θυσία μᾶς κοστίσει αὐτό.
Ἂς σείουμε συνεχῶς τὰ βάγια τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς θυσίας ἀκολουθώντας τὴν εἴσοδο τοῦ Βασιλέως τοῦ Μεγάλου στὴν Ἱερουσαλήμ, τὴ γλυκιὰ καὶ ἀγαπημένη Του πόλη, ποὺ τὴν ἔκλαψε καὶ τὴν ὥρα ἐκείνη, ἀλλὰ προκαταβολικὰ καὶ πρὶν τὴν ὁλοκληρωτικὴ καταστροφή της ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους τοῦ Τίτου, 40 χρόνια περίπου ἀργότερα. Σπάθισε τὸν ἀέρα ὁ θρῆνος Του: "Ἱερουσαλήμ, Ἱερουσαλήμ! .....ἰδού, [ἀφήνεται] ὁ οἶκος ὑμῶν -ἔ ρ η μ ο ς-" !!!
Τὸ ΓΑΪΔΟΥΡΑΚΙ πάνω στὸ ὁποῖο ἐπιβαίνει ὁ Σωτήρ, μένει ἀδιάφορο στὶς ζητωκραυγὲς τοῦ πλήθους δεξιὰ καὶ ἀριστερά.Ἔτσι καὶ ὁ -ν ο ῦ ς- μας ἔχοντας κυβερνήτη τὸ Χριστό καὶ μόνο, σὰν ἄλλο ὑπάκουο "γαϊδουράκι" ὑπερβαίνει τὸ πλῆθος τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν λογισμῶν.
Ἂς στρώσουμε ἐνώπιόν Του τὰ ΙΜΑΤΙΑ τῶν ὅποιων ἀρετῶν μας, γιὰ νὰ περἀσει Ἐκεῖνος ἀπὸ πάνω τους, ἀναγνωρίζοντας ἔτσι ὅτι εἶναι δικές Του, ὄχι δικές μας.
Ἔτσι ὄμορφα "τῶν θυρῶν κεκλεισμένων" νὰ περάσουμε μαζὶ μὲ τὸ Χριστό μας, ὅλες τὶς πνευματικὲς φάσεις: τοὺς πόνους τῆς σταύρωσης, τὴν ἡσυχία καὶ τὸ σαββατισμὸ τῆς ταφῆς, τὸ φῶς τῆς Ἀνάστασης. Ἀμήν!

—————

Πίσω