ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ κυρὸς -Π Α Υ Λ Ο Σ! ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΤΑ ΦΕΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ !

2020-12-22 23:00
 
(Ὁ γνώριμος σὲ ὅλους μας λόγος του........)
Ὁ Χριστός μᾶς σώζει ὄχι μέ κάτι πού κάνει ἀλλά μέ αὐτό πού εἶναι!
Ἐμεῖς θά βοηθήσουμε τούς ἀνθρώπους ἄν πρῶτα εἴμαστε αὐτό πού τούς καλοῦμε νά ζήσουν.
Ὁ Θεός ἐκένωσε τόν ἑαυτό του καί πῆρε τή μορφή τοῦ δούλου καί διακόνησε τούς ἀνθρώπους.
Δέν μποροῦμε ἐμεῖς χωρίς νά κενωθοῦμε νά διακονήσουμε σωστά τούς ἀνθρώπους. "Ἀφ’ ὑψηλοῦ" δέν μποροῦμε!
Ὁ Θεός ἐταπείνωσεν ἑαυτόν......
Αὐτόν τόν τρόπο τῆς διακονίας μας πρέπει νά ἐμπνευσθοῦμε καί ἐμεῖς γιά νά ἐπιτύχουμε στό ἔργο μας.
Χωρίς ταπείνωση δέν ὑπάρχει ἀγάπη καί χωρίς ἀγάπη δέν ὑπάρχει σωτηρία.
Ἄν δέν διακονοῦμε μέ τόν τρόπο τοῦ Χριστοῦ τό ἔργο μας δέν θά ἐπιτύχει καί ἐμεῖς θά ἐκτεθοῦμε.
Ἄν ἔχουμε ἄλλα στό μυαλό μας ἐκτός ἀπό τήν ταπεινή διακονία ὁ Θεός θά μᾶς ἀποδοκιμάσει.
Τά Χριστούγεννα μποροῦν καί πρέπει νά γίνουν ἡ βασική πηγή ἔμπνευσης γιά τήν Ἱερατική ἤ ὅποια ἄλλη μας διακονία.
Ἄν δέν μᾶς ἐμπνέουν τά Χριστούγεννα τότε πρέπει νά προβληματισθοῦμε ἀκόμη καί γιά τήν πίστη μας......
ΥΓ. Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 4-1-2019, ΜΟΛΙΣ 9 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ.

 

—————

Πίσω