Μεγάλη Τρίτη - ΟΙ 10 ΠΑΡΘΕΝΕΣ

2021-05-06 13:56
Μεγάλη Τρίτη - ΟΙ 10 ΠΑΡΘΕΝΕΣ
Πέντε μωρές, ὅμως. Μὲ τὴν παρθενία τους στὴν κόλαση. Ποιός ἅγιος ἔλεγε ὅτι γέμισε ἡ κόλαση ὑπερήφανους παρθένους καὶ ὁ παράδεισος μετανοημένους "τελῶνες καὶ πόρνους"; Κατὰ τὰ ἔργα τους νὰ μὴν ποιεῖτε, εἶπε ὁ Κύριος γιὰ τοὺς Φαρισαίους. Λένε καὶ δὲν κάνουν. Οἱ μωρὲς Φαρισαῖες εἶχαν τὴ σωματικὴ καθαρότητα, ἀλλὰ ἔλειπε ἡ ἐλεημοσύνη (ὑλικὴ καὶ ἁγιοπνευματικὴ) στὸν πλησίον, ἡ ὁποία θὰ γινόταν ἀγωγὸς συνάντησης μαζί Του. Ἡ ἔλλειψη αὐτὴ ἀντισταθμιζόταν πλανημένα ἀπὸ τὴ σωματικὴ παρθενία ὡς αἴσθηση ὑπεροχικῆς διαφορᾶς ἀπέναντι στοὺς "τελῶνες" πλησίον.
Κατάκριση ἀντὶ γιὰ ἀγάπη. Μπόχα, βρῶμα καὶ δυσωδία ἔπαρσης καὶ κενοδοξίας ἀντὶ μητρικὴ φροντίδα στὸν μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο πάσχοντα διπλανὸ - γυφτάκι τοῦ Χριστοῦ.
Ὅταν ὁ Κύριος τὸν καθένα μας, σὰν πατρίδα Του ποὺ θέλει νὰ τὴν κατοικήσει μᾶς σκεπάζει στοργικὰ μὲ τὶς φτεροῦγες τῆς χάριτος καὶ τῶν δοκιμασιῶν, καθὼς ἡ κλώσσα τὰ κλωσσοπούλια, μὴ γογγύζουμε, ἀλλὰ νὰ δεχόμαστε τὴν εἴσοδό του στὴ ζωή μας καὶ νὰ γίνουμε καθένας μας μιὰ Ἰερουσαλὴμ γιὰ Κεῖνον. Ὄχι νὰ ἀποκάμει κλαίγοντας βλέποντας τὶς καρδιές μας-πατρίδες Του νὰ μὴ θέλουν νὰ Τὸν φιλοξενήσουν.
Θὰ ἀφεθοῦμε ἔρημοι;
Ἂν ὄχι, θὰ εἰσέλθει, κεκλεισμένων τῶν θυρῶν καὶ μέσα στὸ Φῶς Του θὰ συζήσουμε γιὰ πάντα.

 

—————

Πίσω